Sample iOS 行動裝置管理伺服器(MDM server)

滿神奇的,第1次接觸到 iOS 行動裝置管理伺服器(Mobile Device Manager, MDM)。藉由MDM服務,企業可以用來控管配發給員工的iOS Device。

首先,建立一個Enroll.mobileconfig 放在網路上給 iOS 的瀏覽器去下載。

等 iOS device 下載完 Enroll.mobileconfig 之後,iOS device 去自動去觸發 <key>CheckInURL</key> 裡的URL, EX: https://mdmserver/checkin,去註冊 device 時所帶的 plist 如下。


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>BuildVersion</key>
	<string>14G60</string>
	<key>IMEI</key>
	<string>99 000289 244779 6</string>
	<key>MEID</key>
	<string>99000289244779</string>
	<key>MessageType</key>
	<string>Authenticate</string>
	<key>OSVersion</key>
	<string>10.3.3</string>
	<key>ProductName</key>
	<string>iPad3,6</string>
	<key>SerialNumber</key>
	<string>DMPK3ML3F190</string>
	<key>Topic</key>
	<string>com.apple.mgmt.External.033dca28-442a-4bcc-9519-ad1165d859c9</string>
	<key>UDID</key>
	<string>38c2840ff0be3ccff43299d2e06320485facb2f5</string>
</dict>
</plist>

 

第1 次 mdm server 收到 MessageType=Authenticate 時就回給iOS device: http status=200 (ok) 回去就結束。 iOS device 發現被摸摸頭很高興,於是就跟 mdm server 講更多關於自己的事情  MessageType=TokenUpdate。

EX: https://mdmserver/checkin


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>AwaitingConfiguration</key>
	<false/>
	<key>MessageType</key>
	<string>TokenUpdate</string>
	<key>PushMagic</key>
	<string>2E772CFE-FA44-4C6F-B8D6-D56BE793A2AC</string>
	<key>Token</key>
	<data>
	UpTQP5+39KrJHjHRQCW3hAVJ5gEdjbJTpyRlLjTLiI0=
	</data>
	<key>Topic</key>
	<string>com.apple.mgmt.External.033dca28-442a-4bcc-9519-ad1165d859c9</string>
	<key>UDID</key>
	<string>38c2840ff0be3ccff43299d2e06320485facb2f5</string>
	<key>UnlockToken</key>
	<data>
	REFUQQAABORWRVJTAAAABAAAAARUWVBFAAAABAAAAAJVVUlEAAAAENxVQi0uxUK9vpMA
	h6TbX2pITUNLAAAAKJicev+1Kg/INk9Mi0yskAmSozj+s5s1pH4d7zE6lLFMwvj33Vj5
	jnZXUkFQAAAABAAAAAFTQUxUAAAAFLAB9iKjjIO6cOWmSnJtCTQDZJytSVRFUgAAAAQA
	AMNQVVVJRAAAABBJYHPy2zxAd72Y8XQFxU8OQ0xBUwAAAAQAAAALV1JBUAAAAAQAAAAB
	S1RZUAAAAAQAAAAAV1BLWQAAACCio4CsOqbuG+ZfIL769K649iwg+JScRITAjsSSbwf8
	C1VVSUQAAAAQTbNMLHZjS5CAJYSXn2SCUkNMQVMAAAAEAAAACldSQVAAAAAEAAAAA0tU
	WVAAAAAEAAAAAFdQS1kAAAAoCEq3sJ3fAaclGAz9PpeI3UXWhXaMkXB6nT1lTxLbpY+b
	wr02rXzcflVVSUQAAAAQwOczETaITtCYGKQoKeyDHkNMQVMAAAAEAAAACVdSQVAAAAAE
	AAAAA0tUWVAAAAAEAAAAAFdQS1kAAAAo8uZIgpAbJkDdLBBHkC0mKE1Znbx5ctVPbrxs
	pAysmokwWfWoCjybQ1VVSUQAAAAQh+2ChuT/SZKApwl6SN95V0NMQVMAAAAEAAAACFdS
	QVAAAAAEAAAAAUtUWVAAAAAEAAAAAFdQS1kAAAAg8OQJAVZOhFgU4ZNfdVyyiLK2M8Om
	pe1QpqKgY3zUUtZVVUlEAAAAEJuQO9TE4kKGvfitqaBZ7GZDTEFTAAAABAAAAAdXUkFQ
	AAAABAAAAANLVFlQAAAABAAAAABXUEtZAAAAKGSwa/xg0dfVVVsLBFwCYM+mxXCJBPaI
	WkfKLrBIAnLyQXQDSjgiIgpVVUlEAAAAEGd61qmxfE++u0hFhPPUjj9DTEFTAAAABAAA
	AAZXUkFQAAAABAAAAANLVFlQAAAABAAAAABXUEtZAAAAKDc/4WTslCM06c3+axbyhGhp
	ZmlGfbs/4w0D3QGP4TkBjm6mDFKpJIRVVUlEAAAAEOToSX+0SUGXvre4eTxV3dtDTEFT
	AAAABAAAAAVXUkFQAAAABAAAAANLVFlQAAAABAAAAABXUEtZAAAAKKVGbjWyMStmuzIt
	zblc9tUY/ZZXccuggmBrhQVnJmPGQYUlvXy2sIhVVUlEAAAAEOXSlmKeX0nQrTi5Bt5r
	/2xDTEFTAAAABAAAAANXUkFQAAAABAAAAANLVFlQAAAABAAAAABXUEtZAAAAKHBXGOT/
	KqH44qwoUfw8liLoyJWmjMl1+xMx6uiIABfeeFl2RdEllClVVUlEAAAAEHNbUmvOukxn
	nfKr2d/7fZNDTEFTAAAABAAAAAJXUkFQAAAABAAAAANLVFlQAAAABAAAAAFXUEtZAAAA
	KHK9aMigbkbkEhrf9LFEp0S+lMCgkCecD4ZoW0PB2L7Kc08/UwAx9SxQQktZAAAAIO/9
	UaCArpoJGpPfhqPQepJ3ZCz/Z5KNf3B41oGymXFtVVVJRAAAABDo7qHpgTZKU4LuYz6C
	jQ9/Q0xBUwAAAAQAAAABV1JBUAAAAAQAAAADS1RZUAAAAAQAAAAAV1BLWQAAACgWozY+
	m21bLAXBz6haguaEWVmDv/n6g7MKRv0tt5MbctAeg9TeoWKVU0lHTgAAABSagQ4vwR/D
	NA2+pMD/8D61Ec6mSQ==
	</data>
</dict>
</plist>

 

當 iOS device 做完 token update 之後,會存取 EX: https://mdmserver/server , 傳的訊息內容:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>Status</key>
	<string>Idle</string>
	<key>UDID</key>
	<string>38c2840ff0be3ccff43299d2e06320485facb2f5</string>
</dict>
</plist>

 

比照之前被摸頭的流程,所以 mdm server 回傳 200 (ok) 之後,iOS device 會再呼叫一次 /server 並告訴 mdm server 自己更多的身世。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>CommandUUID</key>
	<string>9cf1dd6f-077d-4171-bda3-6c5dbda572e5</string>
	<key>QueryResponses</key>
	<dict>
		<key>AvailableDeviceCapacity</key>
		<real>10.320999145507812</real>
		<key>BatteryLevel</key>
		<real>0.49000000953674316</real>
		<key>BluetoothMAC</key>
		<string>94:94:94:94:94:a6</string>
		<key>BuildVersion</key>
		<string>14G60</string>
		<key>CellularTechnology</key>
		<integer>3</integer>
		<key>DataRoamingEnabled</key>
		<false/>
		<key>DeviceCapacity</key>
		<real>12.137939453125</real>
		<key>DeviceName</key>
		<string>XXX 的 iPad</string>
		<key>IMEI</key>
		<string>99 000289 244779 6</string>
		<key>IsRoaming</key>
		<true/>
		<key>MEID</key>
		<string>99000289244779</string>
		<key>Model</key>
		<string>MD525TA</string>
		<key>ModelName</key>
		<string>iPad</string>
		<key>ModemFirmwareVersion</key>
		<string>11.60.00</string>
		<key>OSVersion</key>
		<string>10.3.3</string>
		<key>ProductName</key>
		<string>iPad3,6</string>
		<key>SerialNumber</key>
		<string>DMPK3ML3F190</string>
		<key>UDID</key>
		<string>38c2840ff0be3ccff43299d2e06320485facb2f5</string>
		<key>WiFiMAC</key>
		<string>94:94:94:94:94:a5</string>
	</dict>
	<key>Status</key>
	<string>Acknowledged</string>
	<key>UDID</key>
	<string>38c2840ff0be3ccff43299d2e06320485facb2f5</string>
</dict>
</plist>

 

 

當 device 的 profile 移除的 plist:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>MessageType</key>
	<string>CheckOut</string>
	<key>Topic</key>
	<string>com.apple.mgmt.External.033dca28-442a-4bcc-9519-ad1165d859c9</string>
	<key>UDID</key>
	<string>38c2840ff0be3ccff43299d2e06320485facb2f5</string>
</dict>
</plist>

 

滿有趣的,對 iOS device 送 command ,餵給他們吃的 command 他們不喜歡吃,吐出來時還會講:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>CommandUUID</key>
	<string>139662d1-bb84-42d1-8785-ba8aa7409d6f</string>
	<key>ErrorChain</key>
	<array>
		<dict>
			<key>ErrorCode</key>
			<integer>12021</integer>
			<key>ErrorDomain</key>
			<string>MCMDMErrorDomain</string>
			<key>LocalizedDescription</key>
			<string>「ApplicationConfiguration」不是有效的要求類型。</string>
			<key>USEnglishDescription</key>
			<string>“ApplicationConfiguration” is not a valid request type.</string>
		</dict>
	</array>
	<key>Status</key>
	<string>Error</string>
	<key>UDID</key>
	<string>38c2840ff0be3ccff43299d2e06320485facb2f5</string>
</dict>
</plist>

 

 

 

相關文章:

「三次創作」:

Sample iOS MDM server
https://github.com/macadmins/mdm-server

「二次創作」:

Sample iOS MDM server
https://github.com/project-imas/mdm-server

「原創」:

Intrepidus Group’s iOS MDM tools
https://github.com/intrepidusgroup/imdmtools

Java 版本的 MDM:

https://github.com/davewang/iOS-MDM

javapns
Apple Push Notification Service Provider for Java
https://code.google.com/archive/p/javapns/

Deploying iPhone and iPad Mobile Device Management for java
https://github.com/zuoyy/IOS-MDM-Server


[iOS] get MDM settings from system dictionary in swift
http://stackoverflow.max-everyday.com/2018/01/ios-get-mdm-settings-from-system-dictionary-in-swift/

MDM推送設定值到 iOS device
http://stackoverflow.max-everyday.com/2017/09/mdm-settings-ios-device/

MDM推送App到 iOS device
http://stackoverflow.max-everyday.com/2017/09/mdm-install-app/

Comments

  1. 請問作者
    有遇過當 MDM 的憑證過期時,有辦法透過 MDM server 送command 去更新Device憑證嗎?

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *