FontForge 切割連在一起的線條

當然,是不能隨便切,連體嬰切開後,二邊都有缺角。

分割前:

spline 定義:

187 495 212 506 245 524 c 0
281 541 392 607 476 681 c 1 <== 1
357 650 231 624 112 603 c 1
108 622 99 648 90 665 c 1
314 706 570 768 712 835 c 1
767 777 l 1
687 741 587 710 479 681 c 1 <== 2
542 641 l 1

把上面的粗體字部份,放到一個新的線條後,執行後的畫面:

連體嬰各自展開了自己新的人生。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *